ITM Datové komunikácie, s. r. o.

je obchodno - konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií a telekomunikačnej techniky. Poskytujeme komplexné prístupové riešenia:

  • dátové siete po metalických a optických vedeniach
    • Multi-service access
    • Last-mile access
    • TDM over IP
  • multiplexorové a modemové riešenia
  • konvertory dátových tokov a ich rozhraní
  • bezdrôtové spojenia v nelicencovaných pásmach 5.4-5.7 GHz, 70 GHz
  • bezdrôtové spojenia v licencovaných pásmach 13-38 GHz
  • network management

Novinky

Mikrovlnný spoj SIKLU EtherHaul 1200

Spoločnosř ITM Datové komunikácie prináša na slovenský trh rádiový spoj bod-bod Siklu EtherHaul parcujúci vo voľnom pásme 71-76 GHz. Spoj má využiteľnú agregovanú prenosovú kapacitu 400 Mbit/s s možnosť ... čítaj viac